Ζήσης Αθανάσιος

Συχνά Προβλήματα

Βράγχος Φωνής (βραχνή φωνή)
Οφείλεται σε φωνητική κόπωση – υπεραιμία – απώλεια της ελαστικότητας και καλής σύγκλισης των γνήσιων φωνητικών χορδών. Απαιτεί φωνητική ξεκούραση, ενυδάτωση και χαλαρωτικές μυϊκές ασκήσεις. Επί εμμονής απαιτείται έλεγχος για αποκλεισμό παθολογικών καταστάσεων.

Πιο αναλυτικά, το βράγχος φωνής (βραχνή φωνή) αποτελεί ένα πολύ κοινό σύμπτωμα για μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Μπορεί να οφείλεται σε :

Πρακτικά, αν το βράγχος φωνής εμφανιστεί μαζί με κάποιο κρυολόγημα και υποχωρήσει σε λίγες ημέρες, συνήθως δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.
Στις περιπτώσεις αυτές βοηθούν πολύ η πόση νερού και οι εισπνοές υδρατμών, σε συνδυασμό με την ξεκούραση της φωνής.

Αν όμως εμφανιστεί ξαφνικά και επιμένει πέραν της εβδομάδας, ιδιαίτερα σε καπνιστές, απαιτείται ενδοσκοπικός έλεγχος του λάρυγγα προς αποκλεισμό κακοήθειας.Είναι θετικό ότι, ακόμη και σε πρώιμο στάδιο, ο καρκίνος του λάρυγγα μπορεί να προκαλέσει βράγχος φωνής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον ιατρό να τον ανακαλύψει και να τον αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Αίσθημα «κόμπου» στο λαιμό
Οφείλεται συνήθως σε ξηρότητα της ανώτερης αναπνευστικής οδού, συνέπεια αφυδάτωσης ή ερεθισμού, καθώς και σε μυϊκή καταπόνηση σε συνθήκες φωνητικής κατάχρησης. Συνιστάται καλή ενυδάτωση και φωνητική ανάπαυση.

Δυσκολία στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων φωνητικών απαιτήσεων
Οι επαγγελματίες φωνής συχνά ζητούν ιατρική βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη δυσκολία στην εκφορά κειμένου ή στο τραγούδι. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται συνήθως βελτίωση της φωνητικής τεχνικής, τόσο συνολικά όσο και στοχευμένα στο πρόβλημα, εφόσον βέβαια έχει αποκλειστεί κάποια παθολογία. Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει ενίοτε η αλλαγή του τρόπου ζωής του επαγγελματία φωνής (περισσότερη ξεκούραση, αποφυγή καπνίσματος).