Ζήσης Αθανάσιος

Ρινικοί Πολύποδες

Αφαίρεση Ρινικών Πολυπόδων

Οι ρινικοί πολύποδες αποτελούν μια από τις πιο συχνές αιτίες δυσχέρειας της αναπνοής. Είναι διαφανείς και μαλακής σύστασης μάζες, οι οποίες συνήθως προέρχονται από τους κόλπους του προσώπου (ιγμόρεια άντρα-μετωπιαίοι κόλποι-ηθμοειδείς κυψέλες) και αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές όταν μεγαλώνουν σε μέγεθος τόσο, ώστε να καταλαμβάνουν κατά μεγάλο μέρος ή και τελείως τις ρινικές θαλάμες (ρουθούνια). Στο μεγαλύτερό τους ποσοστό, οι ρινικοί πολύποδες είναι αλλεργικής αιτιολογίας, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο.

Πότε πρέπει να αφαιρούνται οι ρινικοί πολύποδες;
Όταν η φαρμακευτική αγωγή, που περιλαμβάνει κορτιζόνη, αντισταμινικά και ρινικά σπρέι, έχει αποτύχει να τους εξαλείψει ή να περιορίσει ικανοποιητικά το μέγεθός τους. Ειδικά όταν αφορούν στη μία μόνο πλευρά της μύτης είναι απαραίτητο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας πιο σοβαρής βλάβης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αφαίρεσή τους είναι η διενέργεια αξονικής τομογραφίας σπλαγχνικού κρανίου που καταδεικνύει το μέγεθος και την έκτασή τους στους κόλπους του προσώπου.

Πώς γίνεται η αφαίρεση των ρινικών πολύποδων;
Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και με τη βοήθεια ειδικών ενδοσκοπίων και κάμερας υψηλής ευκρίνειας. Με τη χρήση ειδικών εργαλείων αφαιρούνται οι ρινικοί πολύποδες και αποστέλλονται άμεσα για ιστολογική εξέταση. Παράλληλα, διευρύνονται τα στόμια των κόλπων του προσώπου, ώστε να καθαριστούν όσο το δυνατόν πληρέστερα οι πολύποδες και, παράλληλα, να μπορεί να ελεγχθεί μελλοντικά η πιθανότητα υποτροπής.

Τι χρειάζεται μετά την επέμβαση των ρινικών πολύποδων;
Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου την επομένη της επέμβασης. Απαιτούνται πλύσεις της μύτης με φυσιολογικό ορό για αρκετές ημέρες καθώς και λήψη αντιβιοτικής αγωγής για τις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο. Συνιστάται ανάπαυση του ασθενούς για 5-7 ημέρες.

Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν ξανά οι ρινικοί πολύποδες;
Θεωρητικά οι ρινικοί πολύποδες μπορούν να εμφανιστούν ξανά μετά από κάποια χρόνια, κάτι που γίνεται πια όλο και σπανιότερα με τη βελτίωση της τεχνολογίας και της χειρουργικής τεχνικής. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί θα πρέπει να επανελέγχονται ενδοσκοπικά ανά τακτά διαστήματα.