Ζήσης Αθανάσιος

Χειρουργική Ότων

Μαστοειδεκτομή | Τυμπανοπλαστική

Τι είναι η μαστοειδής απόφυση;
Είναι το κόκκαλο που βρίσκεται πίσω από το αυτί, το οποίο περιέχει αέρα.

Τι είναι το μέσο αυτί;
Πρόκειται για ένα χώρο πίσω από το τύμπανο, γεμάτο αέρα. Το μέσο αυτί και η μαστοειδής απόφυση επικοινωνούν.

Πότε είναι απαραίτητη η εγχείρηση αυτή;
Όταν υπάρχει χρόνια φλεγμονή στο μέσο αυτί, η οποία επεκτείνεται στη μαστοειδή απόφυση. Συχνά υπάρχει μετανάστευση δέρματος από τον έξω ακουστικό πόρο προς το μέσο αυτί και κατ’ επέκταση στη μαστοειδή απόφυση (χολοστεάτωμα).

 

Πώς γίνεται;
Με ειδικά εργαλεία και μηχανήματα αφαιρούμε το κόκκαλο της μαστοειδούς απόφυσης που φλεγμαίνει, ούτως ώστε να υπάρχει καλός αερισμός στην περιοχή. Εάν υπάρχει τρύπα στο τύμπανο, θα τη διορθώσουμε (τυμπανοπλαστική).

 

 

Τυμπανοπλαστική

Πότε χρειάζεται η αδενοειδεκτομή
Το τύμπανο είναι μια μεμβράνη, που χωρίζει το μέσο αυτί από τον έξω ακουστικό πόρο. Πίσω από το τύμπανο υπάρχει ένας χώρος που είναι γεμάτος αέρα, αυτή είναι η κοιλότητα του μέσου ωτός. Ο ήχος περνάει σε αυτό το χώρο μέσα από μια αλυσίδα οστών και προωθείται προς το εσωτερικό αυτί. Στην κοιλότητα του μέσου ωτός ανοίγει η ευσταχιανή σάλπιγγα. Η ευσταχιανή σάλπιγγα φτάνει στο πίσω μέρος της μύτης. Είναι συνήθως κλειστή και ανοίγει όταν καταπίνετε για να διατηρείται η πίεση στο μέσο αυτί σταθερή.

Γιατί χρειάζομαι την εγχείρηση;
Για να αποκατασταθεί κάποιο έλλειμα (τρύπα) στην τυμπανική μεμβράνη. Έτσι, αποφεύγονται πιθανές μολύνσεις του αυτιού και βελτιώνεται η ακοή.

Πώς γίνεται η εγχείρηση;
Κάνουμε μια τομή πίσω από το αυτί. Παίρνουμε κομμάτι χόνδρου από το πτερύγιο του αυτιού και το τοποθετούμε στο έλλειμα του τυμπανικού υμένα.

Τι πρέπει να αποφύγω στη συνέχεια;

Αποφύγετε το φύσημα της μύτης και την υπερβολική δραστηριότητα. Μην σηκώνετε βάρος για δέκα με δεκαπέντε ημέρες. Το κολύμπι επιτρέπεται μετά από 6-8 εβδομάδες. Αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια για 4 εβδομάδες.