Ζήσης Αθανάσιος

Φωνητική Εκπαίδευση - Συμβουλευτική

Το κεφάλαιο της φωνητικής εκπαίδευσης είναι πραγματικά τεράστιο και αφορά τόσο σε τεχνικές γνώσεις, όσο και σε βιωματικά εντυπώματα, που με την πάροδο του χρόνου και τη συνεχή εξάσκηση βελτιώνουν και εμπλουτίζουν τη φωνητική απόδοση. Αποτελεί δε, σίγουρα, στο μεγαλύτερό της ποσοστό ευθύνη του δασκάλου φωνής. Ο ειδικός φωνίατρος, λυρικός τραγουδιστής, σύμβουλος φωνητικής τεχνικής, μπορεί να παράσχει χρήσιμες συμβουλές ως προς τη διαχείριση των προβλημάτων που αφορούν στην κάλυψη συγκεκριμένων φωνητικών απαιτήσεων σε κάθε χρονική στιγμή.

Η εμπειρία δείχνει ότι, με την εξαίρεση συγκεκριμένων καταστάσεων που απαιτούν αφωνία (λαρυγγίτιδα, αιμάτωμα φωνητικών χορδών), η πλειοψηφία των δυσλειτουργιών της φώνησης πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, με γνώμονα πάντοτε τη φωνητική υγεία, σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων του κάθε επαγγελματία φωνής. Η επίτευξη των στόχων αυτών περνά πάντοτε μέσα από τη συνεχή βελτίωση της φωνητικής τεχνικής και την εξάλειψη κακών φωνητικών συνηθειών και ερεθιστικών παραγόντων. Ιδιαίτερα για τους τραγουδιστές, αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγή ρεπερτορίου ή διαφορετική προσέγγιση αυτού. Εδώ είναι απαραίτητη και η συνεργασία με τον δάσκαλο φωνής.

Ο ειδικός φωνίατρος – εκπαιδευτής φωνής, σε συνεργασία με το δάσκαλο φωνής, μπορεί να παρέχει χρήσιμες συμβουλές και να προτείνει ειδικές ασκήσεις στους επαγγελματίες φωνής, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων φωνητικών στόχων, έχοντας, παράλληλα, τη δυνατότητα να ελέγξει ενδοσκοπικά, κατά περίπτωση, τη βελτίωση της φωνητικής υγείας ή την υποχώρηση της εκάστοτε παθολογίας.